Výroba tradičného alkoholu a jeho história

Výroba tradičného alkoholu a jeho história

Výroba tradičného alkoholu a jeho história

Kľúčovou ingredienciou pri výrobe všetkých alkoholických nápojov je už po stáročia etanol, bežne označovaný aj ako lieh. Možno to neviete, ale s etanolom sa stretávame prakticky každý deň. Okrem toho, že je prítomný v kvasených a destilovaných nápojoch, sa totiž nachádza aj v bežných dezinfekčných prostriedkoch, kozmetike či liekoch. Čo sa skrýva za výrobou či históriou „revolučného“ etanolu? Čítajte ďalej a dozviete sa, čo ste o výrobe alkoholu doposiaľ nevedeli.

Eufóriu, depresiu či útlm. Aj to spôsobuje etanol.

Alkohol je ustálený výraz pre etanol alebo etylalkohol, ktorý je hlavnou ingredienciou každého nápoja s percentami. Čistý etanol je bezfarebný a vzniká prírodným kvasiacim procesom, tzv. fermentáciou, kedy drobné mikroorganizmy menia prítomný cukor na oxid uhličitý a následne alkohol. Fermentovať možno rôzne druhy obilia, ovocia, ale aj med a dokonca aj kaktusy, cukrovú trstinu či zemiaky. Najdôležitejšia časť etanolovej produkcie sa skrýva v dôkladnej príprave jednoduchých sacharidov, čiže cukrov, ktoré sa pôsobením rôznych druhov kvasiniek s nadefinovanou rovnicou skĺbia do požadovaného chemického zlúčenia. Pojmom „liehovina“ však môžeme označiť iba nápoj, ktorý obsahuje viac ako 15% objemu etanolu. Poznáme liehoviny vyrábané bez kvasenia, tzv. „studenou cestou“, ktoré sa striktne vyrábajú zmiešaním liehu a ďalších zložiek, akými sú rôzne aromatické látky, destiláty či extrakty bylín. Na druhej starne sa nachádzajú liehoviny vyrábané kvasením, pri ktorom vzniká etanol priamo skvasením sacharidových surovín. Po skvasení nasleduje dôležitá destilácia.

Alkohol je metla ľudstva

Prvé etymologické použitie slova „alkohol“ vieme datovať až do roku 3000 pred n. l. Archeologické nálezy dokazujú, že lieh zo známych obilnín vedeli Sumeri vyrábať už v kolíske ľudskej civilizácie, v starodávnej Mezopotámii. Alkohol mal v dobách dávno minulých aj svojho Boha. U Grékov ním bol Dionýzos a u Rimanov Bakchus. Zrejme nezávisle na Araboch, ktorí v 9. storočí povýšili destiláciu alkoholu na inú úroveň, ho začali využívať aj Číňania, ktorí ho však využívali skôr na lekárske účely a v parfumérii. Najstaršie legenda uvádza, že destiláciu priniesol do Írska sv. Patrik už na konci 5. storočia. Iná legenda zasa pripisuje objav scholastiky Albertovi Veľkému, učiteľmi Tomáša Akvinského. Napriek tomu sa Európa zoznámila s arabským objavom za krížových vojen v priebehu 11. a 12. storočia. Znalosť destilácie išla ruka v ruke so šírením medicínskych poznatkov a to najmä v prostredí kláštorov. Nemalo by nás prekvapiť, že práve kláštory boli po väčšiu časť stredoveku hlavnými producentmi tvrdého alkoholu.

Ochutnajte klasické nápoje spod Tatier

Či je alkohol vyrobený akokoľvek, kedykoľvek alebo kdekoľvek, ľudia ho pili, stále pijú a s najväčšou pravdepodobnosťou aj dlho ešte piť budú. Bohatou liehovarskou tradíciou oplýva aj Spišský región, kde sa v kráľovskom meste Stará Ľubovňa vyrábajú tradičné alkoholické nápoje. Nielen jedinečná príroda, ale i bohatá tradícia liehovarského remesla pritvrdzuje dôležitosť tuzemskej či dokonca zahraničnej perspektívy. Začiatky výroby alkoholu v tejto oblasti sa datujú už od 13. storočia! Nadčasová chuť je podmienená klimaticky najčistejšou oblasťou, ktorú nadnáša krištáľovo čistá voda z tatranských prameňov, využívaná aj pri výrobe tradičnej Goral Vodky, Goral Borovičky či viacerých destilátov. Tie spoločnosť GAS Família vyrába v podobe 40% alkoholu a ponúka ich v 700 ml fľašiach.

Tento obsah nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.