Kde ochutnať

Kde ochutnať

16_04_25 Kamzik

Koliba Kamzík

Starý Smokovec 8, 062 01 Vysoké Tatry

www.kamzik.sk

16_04_28 Zdiaranka

Penzión Ždiaranka

Ždiar č.666, 059 55 Ždiar

www.zdiaranka.sk

Tento obsah nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.