História

História

Ľudové zvyky odpradávna ovplyvňovali životy našich prastarých rodičov. Aj preto sa tradíciám počas nášho života nevyhneme. Ľudia na dedinách boli neustále úzko spätí s prírodou, ktorá im dávala prácu i obživu. Naše babky a dedkovia sa počas svojho života snažili vyťažiť z darov matky zeme to, čo potrebovali na tradičné, skromné, no zároveň krásne a zdravé prežitie. Tieto hodnoty nadobúdali pod štítmi Vysokých Tatier v tom najkrajšom regióne Slovenska, na Spiši. Oblasť okolo Pienin je bohatá na množstvo minerálnych prameňov, ktoré majú priaznivé účinky na rôzne časti ľudského organizmu. Vďaka tejto vode z horských prameňov tu už od 13. storočia prekvitá výroba alkoholických nápojov, podmienená tou najstaršou liehovarníckou tradíciou u nás.

Štedré dary prírody v tejto oblasti po stáročia šľachtili prírodou zacelení horskí ľudia, ktorým sa inač nepovedalo ako Gorali. Pre náročné klimatické podmienky patrila k životu Goralov dobrá pálenka, ktorá spríjemňovala život po tvrdej práci v horách, lesoch či dolinách. Pre nasledujúce generácie je preto veľmi potrebné zachovávať tradície neustále živé. Jednou z nich je Goral Vodka Tradičná, ktorá dôsledne stráži tradície a pýchu našich predkov. Produktový rad Goral je historickým sprítomnením toho, čo naši predkovia s hrdosťou nazývali „dobrá pálenka“. Sála z nej honosnosť vtedajšej kráľovskej doby ale aj ťažký, prácou šľachtený život a predovšetkým úcta k ľudom.

Tento obsah nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.