Tradíciám sa nevyhýbajme. Poďme im oproti!

Tradíciám sa nevyhýbajme. Poďme im oproti!

Tradíciám sa nevyhýbajme. Poďme im oproti!

Úcta k práci predchádzajúcich generácií a základ identity každej spoločnosti, či už je to národ, etnikum alebo iba nejaká skupina osôb spájajúcich rovnaké zvyky počas celého života. Tradíciám sa počas nášho života nevyhneme. Ľudové zvyky a tradície odpradávna ovplyvňovali životy našich prastarých rodičov. Naučili sme sa automaticky prenášať overené pravdy či mravné hodnoty z generácie na generáciu. Príčinou býva strach z neznáma, neschopnosť vysvetliť prírodné javy, ako aj snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie či krásu.

Overené pravdy a hodnoty

My, hrdý Slovenský národ, máme ako iné krajiny svoje špecifické tradície a zvyky, ktoré, či chceme, či nie, patria do našej kultúry. Dá sa povedať, že čo kraj, to iný zvyk a tradícia. Ľudia na dedinách boli úzko spätí s prírodou, ktorá im dávala prácu i obživu. V živote našich predkov mala nezastupiteľné miesto úcta k prírode či k opakujúcim sa prírodným úkazom a z nich prameniace zvyky jednotlivých ročných období rodinného života, ako aj práce alebo zamestnania. Niektoré z mnohých zvykov postupom času upadli do zabudnutia, no niektoré z nich sa predsa zachovali.

Príroda je klasickým palivom pre dušu

Oddanie sa prírode zázračne zvyšuje pocit vitality, z čoho sa následne v tele produkuje viac energie, pričom dokonca to napomáha vývinu odolnejšieho imunitného systému. Často, keď sa cítime vyčerpaní, dáme si šálku kávy či dokonca energetický nápoj, no omnoho lepší spôsob ako si dodať energiu je spojiť sa s prírodou! I naše babky a dedkovia sa počas svojho života snažili vyťažiť z darov matky zeme to, čo potrebovali na tradičné, skromné, no zároveň krásne a zdravé prežitie. Dnes už to tak ani zďaleka nefunguje a morálne hodnoty, podmienené bohatou tradíciou, sme vystriedali za najnovšie celosvetové výdobytky spojené s neutíchajúcou nenásytnosťou.

Z pokolenia na pokolenie

Úžasná scenéria pestrej prírody z pod štítov Vysokých Tatier sa nachádza v tom najkrajšom regióne Slovenska, na Spiši. Oblasť okolo Pienin je bohatá na množstvo minerálnych prameňov, ktoré majú priaznivé účinky na rôzne časti ľudského organizmu a sú veľmi prospešné pri liečení viacerých chorôb. Vďaka tejto krištáľovo čistej vode z Tatranských horských prameňov tu už od pradávna prekvitá výroba rôznych alkoholických nápojov, podmienená tou najstaršou liehovarskou tradíciou na Slovensku. Štedré dary prírody v tejto oblasti po stáročia šľachtili prírodou zocelení horskí ľudia, ktorým sa inač nepovedalo ako Gorali. Pre náročné klimatické podmienky patrila k životu Goralov neodmysliteľne dobrá pálenka, ktorá spríjemňovala život po tvrdej práci v horách, lesoch či dolinách. Pre nasledujúce generácie je preto veľmi potrebné zachovávať tradície neustále živé. Jednou z nich je Goral Vodka Tradičná, ktorá stráži tradície a pýchu našich predkov.

Tento obsah nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.