Liehovarnícka minulosť na Spiši

Liehovarnícka minulosť na Spiši

Liehovarnícka minulosť na Spiši

Podtatranský región severného Spiša a Pienin je okrem mnohých prírodných úkazov bohatý predovšetkým na množstvo minerálnych prameňov, ktoré majú priaznivé účinky na rôzne časti ľudského organizmu a sú veľmi prospešné pri liečení viacerých chorôb. Aj na základe krištáľovo čistej vody z  horských prameňov tu už od pradávna prekvitá výroba rôznych alkoholických nápojov, podmienená tou najstaršou liehovarníckou tradíciou na Slovensku. Spoznajte aj vy tajuplnú históriu výroby alkoholu spod mohutných pieninských kopcov a hradieb spišských zámkov.

Voda priamo zo srdca Vysokých Tatier

Rozsiahle ihličnaté lesy a voňavé byliny pokrývajú značnú časť Spiša, pričom slúžia na neustále pumpovanie najkvalitnejšieho kyslíka široko ďaleko. V regióne sa však najviac cenia vyvierajúce minerálne pramene, ktoré sú vhodné hlavne na pitné kúry, majú bohaté minerálne zloženie a pomáhajú pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Každý turista si tu dokáže nájsť práve ten „svoj“ jedinečný prameň. Práve ojedinelá čírosť sa stala základom mnohých nadčasových alkoholických nápojov vyrobených a destilovaných pod prísne chráneným zemepisným označením.

Gorzalka či Goraľka? Tradičná vodka Goralov!

Začiatky výroby prvých alkoholických nápojov sú datované už od 13. storočia, kedy horskí ľudia zvaní Gorali, začali s prvým pálením alkoholu. Vyrábali ho z obilia, ovocia, lesných plodov a liečivých horských bylín. Dosiahnuté úspechy v podobe kvalitných nápojov na seba nenechali dlho čakať a tak už v tých časoch sa celý región zaradil medzi významné centrá liehovarníctva nielen v rámci dnešného Slovenska, ale i celého Uhorska. V tom čase sa na Spiši v rámci daňových súpisov evidovali tzv. kotlíky, v ktorých sa alkohol pripravoval a od ktorých sa následne vyberali vrchnosťou aj presne určené poplatky.

Viac ako 300-ročná tradícia

Aj v tomto regióne sa pálenka v úplných začiatkoch využívala najmä na medicínske účely pri epidemických ťažkostiach, až neskôr vo väčšej miere i na priamy konzum. Postupom rokov sa z pálenia alkoholu tešila čoraz početnejšia pozornosť tuzemského obyvateľstva a liehovarníctvo sa tak nadobro stalo dôležitým výrobným odvetvím. Spišský lieh sa neskôr stál významným výmenným artiklom, ktorý okrem rakúskych krajín v stále väčšom objeme smeroval aj do ďalších okolitých štátov, pričom výroba i surovinová základňa si neustále zachovávala značné regionálne špecifiká.

Kde je najstarší liehovar? No predsa pod Tatrami!

O tom, že v regióne prekvitala bujará výroba liehovín niet najmenších pochýb. Mimochodom, najstarší zachovaný liehovar na Slovensku sa nachádza práve na Spiši, ktorý fungoval už v roku 1746! Na bohatú tradíciu liehovarníctva od roku 1994 nadväzuje dynamická spoločnosť GAS Familia zo Starej Ľubovne, ktorá vyrába kompletný sortiment niekoľkých desiatok druhov kvalitných alkoholických nápojov. Zachované tradičné receptúry sa stali základom pre jedinečné variácie produktov tvoriacich rozsiahle portfólio našej spoločnosti. Ide nielen o morálne právo pokračovať v tejto tradícii, ale vzhľadom k histórii aj povinnosť, ktorú sme dlžní vynahradzovať našim predkom.

Tento obsah nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.